MenuDisclaimer

Disclaimer

Verantwoordelijk voor de inhoud: Tiberius Kaiser

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website www.bingvoskaiser.de

Merknamen die worden gebruikt op onze website zijn handelsmerken en eigendom van de respectievelijke rechthebbenden.

Aansprakelijkheid:

Wanneer links naar websites van derden worden weergegeven, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Tiberius Kaiser behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat een gedeelte van de op website beschikbare beelden onderworpen zijn aan copyright van derden. Reproductie in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Andere websites zijn door ons zorgvuldig geselecteerd om u van interessante informatie over onze samenwerkingspartners te kunnen voorzien. Tiberius Kaiser neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.

Gegevensbescherming:

Alle informatie aan ons gericht zal door ons vertrouwelijk worden behandeld en onder geen enkele omstandigheid aan ongeautoriseerde derden worden doorgegeven. Wanneer u contact opneemt wordt u gevraagd naar het verstrekken van persoonlijke informatie, het verstrekken van deze informatie is vrijwillig. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt volgens de Duitse bepalingen betreffende de gegevensbeveiliging.

Toepasselijk recht en bevoegdheid:

Deze juridische mededelingen zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens het Duits recht. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te Mannheim Duitsland.

Slotbepaling:

Wijzigingen van de bovenstaande voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk en door Tiberius Kaiser ondertekend worden gedaan. Als afzonderlijke onderdelen of individuele formuleringen van deze voorwaarden niet meer, of niet volledig voldoen aan de geldige juridische situatie, blijven de overige bepalingen of formuleringen onverminderd van kracht. Door het gebruik van deze website, erkent u de bovenstaande bepalingen en voorwaarden als bindend.